x Natrag na projekte
Uloga: Izvođač

Zamjena dotrajale opreme elektro ormara – PLIVA

Uloga: Izvođač

Radili smo u vodocrpilištu tvrtke Pliva (proizvodnja lijekova). Naš zadatak bio je uklanjanje stare dotrajale opreme iz upravljačkog elektro ormara te ugradnja nove ( frekventni pretvarač, sklopka, rastavljač, sklopnik, releji, tipkala, preklopke, signalne svjetiljke itd.).

Također je bilo potrebno izvući stare kablove te povući nove koji odgovaraju projektu. Zbog kompleksnosti posla i nemogućnosti zaustavljanja pogona, sve radove smo izvodili “na živo”, to znači da je pogon nesmetano obavljao svoju dužnost dok smo mi radili u elektro ormaru. Time smo dokazali svoju profesionalnost, sposobnost i preciznost u poslu jer samo jedan krivi potez ili krivo uklonjena žica moglo je dovesti do zastoja u cijelom procesu pogona.

Projekt je uspješno priveden kraju…