x Natrag na projekte
Uloga: Suradnici na projektu

Ugradnja strujnih mjernih transformatora – TDR d.o.o. Kanfanar

Uloga: Suradnici na projektu

Sudjelovali smo na projektu u TDR-u d.o.o. u Kanafanaru (Tvornica duhana Rovinj). Cilj projekta bio je pratiti potrošnju električne energije po pojedinim pogonima tvornice te samim time vidjeti koji pogoni troše najviše električne energije. Uvidom u potrošenu električnu energiju tvornica može doći do zaključka koji dio pogona je najveći potrošač te mogu pokušati na određene načine smanjiti potrošnju.  Naš zadatak bio je montirati elektro ormare – ukupno 10 komada, odraditi kabliranje – utrošeno cca 4.000m raznih kabela, određena preožičenja u postrojećim elektro ormarima te ugradnja 261 strujnih mjernih transformatora. Strujni mjerni transformator se ugrađuje na svaku žilu odlaznog kabela prema određenom dijelu pogona te je njegova uloga konstantno mjeriti struju koja prolazi kroz navedenu žilu kabela. Istovremeno mjeri se i napon te se samim time automatski zna kolika je snaga u datom trenutku. A kada se zna snaga tada se zna i potrošena energija i tada dolazimo do konačnog rješenja i cilja projekta.