x Natrag na projekte
Uloga: Izvođač

Teniski tereni – Pregrada

Uloga: Izvođač

Jedan od zanimljivijih projekata nam je bio izrada rasvjete na teniskim terenima u gradu Pregradi. Projekt se odvijao u dvije etape. Prva etapa bila je 2020. godine kada su se odrađivali pripremni zemljani radovi, tada smo odradili uzemljenje za rasvjetne stupove te položili u zemljani rov zaštitne cijevi za kablove. Druga etapa bila je u 2021. godini, tada smo izradili elektro razdjelnik, ugradili kablove te ugradili 6 dvanaestmetarskih stupova s ukupno 18 LED reflektora, koji su specijalno dizajnirani za sportske terene.