x Natrag na projekte
Uloga: Izvođač

Izrada kabelske kanalizacije

Uloga: Izvođač

Izrada kabelske kanalizacije. Ugrađena su dva montažna zdenca MZ/D2 400kN i 450 metara cijevi Kabulplast F  promjera 110mm.

Prije nego su cijevi stavljane u rov, napravljena je posteljica od pijeska debljine 10 cm. Cijevi su složene u dva reda, u prvom redu 4 cijevi, a u drugom 3. Nakon toga cijevi su prekrivene pijeskom  debljine 20 cm te ostatak šljunkom, uz kompletnu sanaciju terena.