x Natrag na projekte
Uloga: Izvođač

Izrada elektroinstalacija u obiteljskoj kući (Zabok)

Uloga: Izvođač

Na ovom projektu naš zadatak bio je izrada elektroinstalacija na kompletnom objektu koji se je sastojao od 2 etaže.

Svaka etaža objekta ima svoj elektro ormar u koji su ugrađeni zaštitna diferencijalna sklopka i zaštitni osigurači. Kao i uvijek do sada ugrađena oprema je proizvođača SCHRACK.