x Natrag na projekte
Uloga: Izvođač

Elektroinstalacije u obiteljskoj kući (Pregrada)

Uloga: Izvođač

Projekt elektroinstalacija u obiteljskoj kući odvijao se u tri etape. Prva etapa bila je ugradnja zaštitnih cijevi u prvu armirano betonsku ploču. Druga etapa bila je također ugradnja cijevi, ali u drugu armirano betonsku ploču. Treća etapa sastojala se od štemanja vertikala, gipsanja cijevi, povlačenje žica te na kraju spajanja i puštanja u rad instalacija.