x Natrag na projekte
Uloga: Suradnici na projektu

Infobip d.o.o. – poslovni objekt u Sv. Klara, Zagreb

Uloga: Suradnici na projektu

Projekt Infobip je najveći i najduži projekt na kojem smo sudjelovali. Za nas je projekt trajao 10 mjeseci. Naši zadaci su bili: postava kabelskih polica cca. 400 metara, razna kabliranja cca. 10.000 metara te postava svjetiljki. Na poslovima postavljanja svjetiljki smo proveli najviše vremena te smo ugradili:

– šinska rasvjeta u ukupnoj dužini od 700 metara, na šine je bilo ugrađeno oko 400 raznih tipova reflektora

– svjetiljke u nizu u ukupnoj dužini od 400 metara, ukupno 320 komada

– vodotijesne armature – 200 komada

– ugradbene svjetiljke – 500 komada

– niz raznih svjetiljaka – 150 komada